Thương Hiệu ABL

Hiển thị một kết quả duy nhất

Filters:
 • Keo 502 KADL1

  Thông tin sản phẩm:

  • Mã sản phẩm: KADL1.
  • Kích thước và trọng lượng: mẫu dẹp 55g.
  • Đặc tính: màu trong suốt, dạng lỏng, mau khô 03 giây.
  • Công dụng: dán đá, kim loại, sành sứ, thủy tinh, gỗ, da, giấy.
  • Quy cách đóng gói: 50 chai/thùng, 100 chai/thùng.
  • Hướng dẫn sử dụng: xem trên bao bì sản phẩm.
   
  Add to cart
 • Keo 502 KADN1

  Thông tin sản phẩm:

  • Mã sản phẩm: KADN1.
  • Kích thước và trọng lượng: mẫu dẹp 20g.
  • Đặc tính: màu trong suốt, dạng lỏng, mau khô 03 giây.
  • Công dụng: dán đá, kim loại, sành sứ, thủy tinh, gỗ, da, giấy.
  • Quy cách đóng gói: 100 chai/thùng, 200 chai/thùng.
  • Hướng dẫn sử dụng: xem trên bao bì sản phẩm.
   
  Add to cart
 • Keo 502 KADR1

  Thông tin sản phẩm:

  • Mã sản phẩm: KADR1.
  • Kích thước và trọng lượng: mẫu dẹp 45g.
  • Đặc tính: màu trong suốt, dạng lỏng, mau khô 03 giây.
  • Công dụng: dán đá, kim loại, sành sứ, thủy tinh, gỗ, da, giấy.
  • Quy cách đóng gói: 50 chai/thùng, 100 chai/thùng
  • Hướng dẫn sử dụng: xem trên bao bì sản phẩm.
   
  Add to cart
 • Keo 502 KAT11

  Thông tin sản phẩm:

  • Mã sản phẩm: KAT11.
  • Kích thước và trọng lượng: mẫu tròn 85g.
  • Đặc tính: màu trong suốt, dạng lỏng, mau khô 03 giây.
  • Công dụng: dán đá, kim loại, sành sứ, thủy tinh, gỗ, da, giấy.
  • Quy cách đóng gói: 30 chai/thùng, 50 chai/thùng
  • Hướng dẫn sử dụng: xem trên bao bì sản phẩm.
   
  Add to cart
 • Keo 502 KAT21

  Thông tin sản phẩm:

  • Mã sản phẩm: KAT21.
  • Kích thước và trọng lượng: mẫu tròn 155g.
  • Đặc tính: màu trong suốt, dạng lỏng, mau khô 03 giây.
  • Công dụng: dán đá, kim loại, sành sứ, thủy tinh, gỗ, da, giấy.
  • Quy cách đóng gói: 20 chai/thùng,25 chai/thùng.
  • Hướng dẫn sử dụng: xem trên bao bì sản phẩm.
   
  Add to cart
 • Keo 502 KAT33

  Thông tin sản phẩm:

  • Mã sản phẩm: KAT33.
  • Kích thước và trọng lượng: mẫu tròn 35g.
  • Đặc tính: màu trong suốt, dạng lỏng, mau khô 03 giây.
  • Công dụng: dán đá, kim loại, sành sứ, thủy tinh, gỗ, da, giấy.
  • Quy cách đóng gói: 50 chai/thùng, 100 chai/thùng
  • Hướng dẫn sử dụng: xem trên bao bì sản phẩm.
   
  Add to cart
 • Keo 502 KAT41

  Thông tin sản phẩm:

  • Mã sản phẩm: KAT41.
  • Kích thước và trọng lượng: mẫu tròn 430g.
  • Đặc tính: màu trong suốt, dạng lỏng, mau khô 03 giây.
  • Công dụng: dán đá, kim loại, sành sứ, thủy tinh, gỗ, da, giấy.
  • Quy cách đóng gói: 10 chai/thùng.
  • Hướng dẫn sử dụng: xem trên bao bì sản phẩm.
   
  Add to cart
 • Keo 502 KAT51

  Thông tin sản phẩm:

  • Mã sản phẩm: KAT51.
  • Kích thước và trọng lượng: mẫu tròn 530g.
  • Đặc tính: màu trong suốt, dạng lỏng, mau khô 03 giây.
  • Công dụng: dán đá, kim loại, sành sứ, thủy tinh, gỗ, da, giấy.
  • Quy cách đóng gói: 09 chai/thùng,
  • Hướng dẫn sử dụng: xem trên bao bì sản phẩm.
   
  Add to cart
 • Keo 502 KAT60

  Thông tin sản phẩm:

  • Mã sản phẩm: KAT60.
  • Kích thước và trọng lượng: mẫu tròn 45g.
  • Đặc tính: màu trong suốt, dạng lỏng, mau khô 03 giây.
  • Công dụng: dán đá, kim loại, sành sứ, thủy tinh, gỗ, da, giấy.
  • Quy cách đóng gói: 50 chai/thùng, 100 chai/thùng
  • Hướng dẫn sử dụng: xem trên bao bì sản phẩm.
   
  Add to cart
 • Keo 502 KAT71

  Thông tin sản phẩm:

  • Mã sản phẩm: KAT71.
  • Kích thước và trọng lượng: mẫu tròn 75g.
  • Đặc tính: màu trong suốt, dạng lỏng, mau khô 03 giây.
  • Công dụng: dán đá, kim loại, sành sứ, thủy tinh, gỗ, da, giấy.
  • Quy cách đóng gói: 30 chai/thùng, 50 chai/thùng
  • Hướng dẫn sử dụng: xem trên bao bì sản phẩm.
   
  Add to cart
 • Keo 502 KAT81

  Thông tin sản phẩm:

  • Mã sản phẩm: KAT81.
  • Kích thước và trọng lượng: mẫu tròn 135g.
  • Đặc tính: màu trong suốt, dạng lỏng, mau khô 03 giây.
  • Công dụng: dán đá, kim loại, sành sứ, thủy tinh, gỗ, da, giấy.
  • Quy cách đóng gói: 20 chai/thùng, 30 chai/thùng
  • Hướng dẫn sử dụng: xem trên bao bì sản phẩm.
   
  Add to cart