Hiện nay trên thị trường có nhiều loại giay nham với các bước nhám khác nhau từ P60 đến P2500 và với hình dáng, kích thước, tính năng khô hoặc chịu nước khác nhau. P – Premium Super Tack là loại giấy nhám với hình dáng giấy như tròn/cuộn tròn/vuông/chữ nhật, khô, màu vàng với bước nhám từ P80 đến P600.

Continue Reading…

(0)